Despre noi

Nota de informare privind prelucrarea datelor

Pentru Eurolife FFH Asigurari de Viata si Eurolife FFH Asigurari Generale protectia datelor cu caracter personal este un subiect foarte important. De aceea, actionam in interesul clientilor nostri asigurandu-i intotdeauna de respectarea legislatiei in vigoare, dar si a dorintelor acestora. In acest sens, prezenta Nota de Informare explică succint cine suntem, ce fel de date personale colectăm, de ce le colectăm, cum le gestionăm, cât de mult le păstrăm și care sunt drepturile persoanelor vizate.Pentru Eurolife FFH Asigurari de Viata si Eurolife FFH Asigurari Generale protectia datelor cu caracter personal este un subiect foarte important. De aceea, actionam in interesul clientilor nostri asigurandu-i intotdeauna de respectarea legislatiei in vigoare, dar si a dorintelor acestora. In acest sens, prezenta Nota de Informare explică succint cine suntem, ce fel de date personale colectăm, de ce le colectăm, cum le gestionăm, cât de mult le păstrăm și care sunt drepturile persoanelor vizate.

A. Cine suntem?

Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A., o societate infiintata si functionand sub legile statului roman, cu sediul in Strada Vasile Lascar 31 – Lascar 31 Business Center, Etaj 10, sector 2, 020492, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub Nr. Registrul Comerţului: J40/3247/16.02.2007, CUI 21112449, avand Capital social subscris şi vărsat: 4.100.000 EURO, fiind autorizata de CSA / Autorizaţia de funcţionare nr. 578/17.08.2007, avand Nr. Înregistrare în Registrul Asigurătorilor: RA/060/20.08.2007, Nr. Înregistrare în Registrul ANSPDCP de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 4465, cod LEI: 213800BQQJITVLKVBB33.Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A., o societate infiintata si functionand sub legile statului roman, cu sediul in Strada Vasile Lascar 31 – Lascar 31 Business Center, Etaj 10, sector 2, 020492, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub Nr. Registrul Comerţului: J40/3247/16.02.2007, CUI 21112449, avand Capital social subscris şi vărsat: 4.100.000 EURO, fiind autorizata de CSA / Autorizaţia de funcţionare nr. 578/17.08.2007, avand Nr. Înregistrare în Registrul Asigurătorilor: RA/060/20.08.2007, Nr. Înregistrare în Registrul ANSPDCP de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 4465, cod LEI: 213800BQQJITVLKVBB33.

Eurolife FFH Asigurari Generale S.A., o societate infiintata si functionand sub legile statului roman, cu sediul in Strada Vasile Lascar 31 – Lascar 31 Business Center, Etaj 10, sector 2, 020492, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub Nr. J40/3246/16.02.2007, CUI 21112430, avand Capital social subscris şi vărsat: 4.779.666,79 EURO, fiind autorizata de CSA cu autorizaţia de funcţionare nr. 579/17.08.2007, avand Nr. Înregistrare în Registrul Asigurătorilor: RA/061/20.08.2007, Nr. Înregistrare în Registrul ANSPDCP de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 4464 si cod LEI: 213800INBUKMNZBQTL41.

B. Ce date colectam?

 • Date de identificare, cum ar fi, dar nelimitat la: numele si prenumele, date inscrise in cartea de identitate, codul numeric personal, data si locul nasterii;
 • Date de contact, cum ar fi, dar nelimitat la: adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, adresa de corespondenta electronica (e-mail), numarul de telefon fix si mobil;
 • Date necesare pentru efectuarea platilor: conturile bancare, carduri bancare de debit/credit sau alte tipuri de carduri etc., fie pentru utilizarea acestora in vederea achitarii primelor de asigurare sau a altor obligatii fata de Societate prin debitarea conturilor clientilor respectivi, fie pentru utilizarea acestora in vederea incasarii despagubirilor sau a altor sume la care sunt indreptatite persoanele vizate;
 • Date necesare pentru eventuala incheiere si executare a politei de asigurare, in conformitate cu obiectul acesteia si cu riscurile acoperite. In acest context, pot fi prelucrate date in legatura cu situatia financiara, sau alte date economice, obiectivele cu referire la investitii sau economii, sau categorii de date speciale, precum date cu privire la starea de sanatate sau cu privire la spitalizarea sau medicatie (tratament medicamentos urmat);
 • Date necesare pentru stabilirea despagubirii sau/si pentru plata acesteia sau pentru rascumpararea drepturilor din asigurare.

C. De unde colectam datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal, inclusiv datele specifice necesare la momentul evaluarii preluarii in asigurare, precum si pe durata de valabilitate a politei de asigurare, daca aceasta este incheiata, se colecteaza dupa cum urmeaza:

 • Fie de la persoana vizata, direct sau prin intermediarii in asigurari;
 • Fie de la persoana care contracteaza polita de asigurare, in cazul asigurarilor pentru terti;
 • Fie de la colaboratorii societatii, care presteaza anumite servicii pentru societate, ca de exemplu spitale sau centre medicale de diagnostic unde persoana vizata a fost admisa pentru analize sau a fost internata, ca urmare a imputernicirii acesteia din urma pentru transmiterea datelor in cauza, fie de la societatea la care lucreaza persoana vizata, daca este vorba de o polita de asigurare de grup, fie de la societatea careia i s-a adresat persoana vizata pentru plata daunelor materiale survenite, dupa caz.

D. De ce colectam si cum prelucram datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pe care le colectam vor face obiectul prelucrarii de catre societate sau/si de catre terte persoane, pe seama societatii, in urmatoarele scopuri:

 • Pentru identificarea persoanelor vizate, pentru incadrarea acestora intr-o categorie de risc, evaluarea riscului pe care societatea urmeaza sa-l acopere sau pe care si l-a asumat, luarea deciziei in legatura cu incheierea politei de asigurare, dar si pentru calcularea primei de asigurare. In cadrul acestei evaluari de risc, se pot utiliza mijloace si metode automate pentru luarea de decizii in faza de preluare a riscului;
 • Pentru indeplinirea obligatiilor societatii rezultand din polita de asigurare ce va fi incheiata cu persoana vizata, pentru buna functionare a acesteia si pentru imbunatatirea serviciilor oferite;
 • Pentru conformarea societatii cu obligatiile impuse prin legislatia in vigoare, precum si pentru prevenirea si combaterea cazurilor de frauda impotriva societatii si/sau societatilor apartinand Grupului din care face parte si societatea. Pentru prevenirea fraudei, se pot utiliza mijloace si metode automate de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Pentru informarea persoanei vizate in legatura cu produsele si serviciile societatii sau ale societatilor din cadrul Grupului sau ale tertelor persoane cu care acestea se afla in relatii contractuale si pentru promovarea acestora, daca v-ati dat acceptul;
 • Pentru a fi trimise chestionare persoanelor vizate privind nivelul de satisfactie si chestionare de evaluare a produselor si serviciilor societatii;
 • Pentru oferirea unor servicii de calitate si intr-un timp cat mai scurt in urma solicitarilor persoanelor vizate;
 • Pentru prelucrarea nepersonalizata, in scopuri statistice.

Colectarea si prelucrarea datelor persoanelor vizate pentru scopurile mentionate mai sus are ca temei:

 • incheierea si executarea contractului de asigurare;
 • obligatie legala a societatii;
 • consimtamantul persoanei vizate;
 • interesul legitim al societatii, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati ale Grupului.

E. Cat timp pastram datele cu caracter personal?

In cazul incheierii politei de asigurare, societatea va prelucra datele cu caracter personal pentru o perioada de pana la zece (10) de ani de la data incetarii politei, indiferent de modalitatea de incetare. In cazul in care nu a fost incheiata o polita de asigurare, datele persoanelor vizate cu caracter personal vor fi pastrate pentru o perioada de cinci (5) ani de la data colectarii.

Daca legea sau alte acte normative obliga societatea sa pastreze datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decat cea mentionata anterior, durata de pastrare se prelungeste in consecinta.

De asemenea, daca la sfarsitul acestor perioade sunt in desfasurare actiuni judecatoresti in care sunt implicate oricare dintre societatile apartinand Grupului, care privesc persoanele vizate, direct sau indirect, termenul de pastrare mentionat mai sus se prelungeste pana la emiterea unei decizii judecatoresti definitive.

Dupa o perioada de cinci ani, documentele care poarta semnatura (semnaturile) persoanelor vizate si in care au fost mentionate date cu caracter personal pot fi pastrate in format electronic. Dupa expirarea perioadelor de timp mentionate anterior, datele persoanelor vizate cu caracter personal se distrug.

F. Cine primeste datele cu caracter personal?

 • Conducerea si angajatii societatii, care au competente cu privire la incheierea, administrarea si derularea politei/politelor de asigurare;
 • Societatile din cadrul Grupului, din motive legate de evaluarea si administrarea riscurilor la nivel de grup, precum si pentru o deservire unitara a clientilor lor si pentru informarea acestora in legatura cu noile produse si servicii;
 • Specialistii si expertii care colaboreaza cu societatea, cercetatori, societati de asistenta, societati colaboratoare care se ocupa de constatarea si repararea daunelor, centre medicale si de diagnostic, societati care ofera servicii postale (curierat), orice fel de persoane care ofera consultanta (juridica, financiara etc.), persoane fizice si juridice, precum si prestatori de servicii de dezvoltare si mentenanta a aplicatiilor informatice, cu conditia pastrarii secretului profesional, in orice conditii;
 • Alte societati de asigurare sau/si reasigurare, daca exista un interes legitim;
 • In cazuri speciale, fie pentru apararea drepturilor societatii, fie atunci cand se prevede acest lucru prin prevederi ale legii sau decizii ale instantelor de judecata, ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau ale altor autoritati independente, datele cu caracter personal pot fi transferate unor avocati, executori judecatoresti, instante de judecata sau organe ale parchetului, autoritati sau institutii publice, sau functionari ai acestora, precum si catre alte terte persoane.

G. Cum protejam datele cu caracter personal?

In vederea asigurarii protectiei necesare cu privire la datele persoanelor vizate cu caracter personal, exista implementate masuri organizatorice corespunzatoare si sunt utilizate mijloace tehnologice de protectie adecvate in cadrul unui sistem de management al securitatii informatice.

H. Care sunt drepturile persoanelor vizate si cum pot fi exercitate?

 • Dreptul de acces: dreptul de a cunoaste ce date cu caracter personal colectam, pastram si prelucram, precum si provenienta acestora;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita corectarea sau/si completarea acestora, astfel incat sa fie complete si exacte, prin transmiterea/depunerea oricaror documente justificative necesare, din care rezulta nevoia de corectare sau completare;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a solicita limitarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau/si de a refuza orice prelucrare pe mai departe a acestora. Trebuie mentionat insa ca satisfacerea acestei solicitari, in cazul in care se refera la date care sunt necesare pentru incheierea sau derularea politei de asigurare, indiferent daca datele au fost transmise de persoana vizata sau de terte persoane, conduce la denuntarea automata a politei sau politelor de asigurare in cauza, in conformitate cu termenii contractuali relevanti;
 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care fie a expirat perioada legala de pastrare a acestora, asa cum se mentioneaza mai sus, fie este vorba de date care nu au legatura cu incheierea sau derularea politei de asigurare si nici cu demonstrarea, justificarea sau documentarea drepturilor sau obligatiilor care izvorasc, direct sau indirect, din aceasta;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie transferate catre alta societate;
 • Dreptul la opozitie: dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri, atunci cand (i) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public, (ii) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de societate si/sau de o societate din cadrul Grupului;
 • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile in orice fel.

Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere scrisa adresata societatii la adresa fizica a societatii mentionata mai sus, la rubrica „Cine suntem noi?”, sau prin transmiterea unui email la adresa: dporomania@eurolife.gr.

I. Transferarea datelor cu caracter personal catre un stat tert

In vederea asigurarii conformitatii cu reglementarile care privesc schimbul automat de informatii in domeniul fiscal, asa cum sunt acestea stabilite in cadrul obligatiilor internationale asumate de Romania, validate si prin legislatia interna, societatea poate sa transmita datele cu caracter personal catre autoritatile nationale competente, pentru a fi transmise pe mai departe catre alte autoritati similare din terte state.