DESPRE NOI

FATCA/DAC/CRS

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, institutiile financiare au obligatia de a furniza autoritatii fiscale competente – A.N.A.F., informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international.

Astfel, in considerarea:

- prevederilor Legii 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015;

- prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala prin care este transpusa Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2014/107/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal;

- prevederilor Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014;

va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Eurolife FF Asigurari de Viata SA raporteaza anual catre A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii;

- In contextul in care sunteti contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, cu privire la produsele dumneavoastra de asigurare de viata incheiate cu Eurolife FFH Asigurari de Viata SA, vor fi raportate catre A.N.A.F informatiile solicitate in baza dispozitiilor legale mai sus mentionate, dupa cum urmeaza:

a) In cazul unei persoane fizice care este Titular de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) si Persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictie de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii;

b) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si o Persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF);

c) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si care este identificata ca având una sau mai multe Persoane care controleaza si care fac obiectul raportarii:

1. numele, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale Entitatii, si

2. numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale persoanelor si data si locul nasterii fiecarei Persoane raportabile;

d) numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;

e) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;

f) soldul sau valoarea contului, in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera; valoarea de rascumparare, valabila la sfârsitul anului calendaristic relevant sau la maturitate in cazul in care contul a fost inchis, in cursul anului sau al perioadei in cauza; valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului;

g) cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare sau datoare s-o plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari plătite Titularului de cont in cursul anului;

- Informatiile mentionate sunt raportate catre A.N.A.F., urmand a fi utilizate de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si cu respectarea dispozitiilor din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal;

- Beneficiati de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate veti transmite catre Eurolife FFH Asigurari de Viata SA o solicitare scrisa, datata si semnata in care sa precizati numele complet si datele minime pentru identificare, precum si modalitatea in care doriti sa va fie comunicate informatiile (posta electronica sau prin serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal).

Detalii suplimentare gasiti accesand urmatoarele link-uri:

http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Intrebari si raspunsuri FATCA

Descarca